14

دعایم کن

تو بیشتر...

شاید اجل من قبل تو باشد...

تو نیز هجی کن

دوستت دارم را

شاید قبل آنکه تو زهر را بنوشی

به من بنوشانی

حرفی بزن

این روزها سکوت نشانه ِ خوبی نیست

شاید قبل تو من تمام شوم

-تمامم کنی.

 

زهرا

/ 0 نظر / 8 بازدید