29

یکی من

یکی تو

همیشه قرارمان همین بود

سهم عاشقانه هامان!

...

یکی من

باز هم یکی من

و سهم تو را هم میپردازم...

زهرا

/ 3 نظر / 7 بازدید

سلام .....دوست ارجمندم ......دراین شب های پرخیر وبرکت ماه رجب بهترین ها را برایت آرزو دارم .....(پاییزفصل زیبا ).....آپم

سلام .....دوست ارجمندم ......دراین شب های پرخیر وبرکت ماه رجب بهترین ها را برایت آرزو دارم .....(پاییزفصل زیبا ).....آپم

سلام .....دوست ارجمندم ......دراین شب های پرخیر وبرکت ماه رجب بهترین ها را برایت آرزو دارم .....(پاییزفصل زیبا ).....آپم