گوشه دل این سخن بود...

 
27
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٩:٠۳ ‎ب.ظ
نظرات ()

هر دم لمس میکنم

اما این بار نبودنت را

 و من

نمی دانم درین برهوت عشق

چند روز ی بی بود تو نفس میکشم

کاش بودی

لاقل هر روز

یک لحظه

بیشتر از هرزخمی درد دارد نبودت

زهراکلمات کلیدی : نفس، لمس، عشق، درد


26
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ
نظرات ()

تمام دنیایم

میان بازوان توست

چه دنیایی میشود

اگر  دنیایم تنگ تر شود

او چه میداند

من تمام زیبایی را درین سرزمین کوچک خفته

بگشای برمن

تمام آرزویم را...

زهراکلمات کلیدی : دنیا، آرزو


25
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٦:٤٥ ‎ب.ظ
نظرات ()

مادرم

تمام نیاز من

قلب منجمدم

گرم میشود

به حرم عشق تو

بگذار صدایت کنم

بگذار نگاهت کنم

بگذار در آغوشت بگیرم

تا لحظه ی پایانی دنیا...

تمام هستی ام تقدیم تو

مادر!

زهراکلمات کلیدی : مادر، آغوش، عشق، قلب


24
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٩:٤٩ ‎ب.ظ
نظرات ()

خیال من بی تو کجا پر بزند

ای همه تمنای من

شوق تو فراگرفته مرا

بی تو کجا بسر برم

کجای اینهمه خاک

آغوش تو بیابم

ای همه خوبی

زهراکلمات کلیدی : آغوش، شوق تو


23
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٥:۱٠ ‎ب.ظ
نظرات ()

دردهایم گلاویزم میشوند

میگویند بگذار

برو

تاب تحملان نداری

دور شو از عشق

رها کن کابوست را

عشق آغشته به ما را

...

اما

دردها عاجزند از شکست من

نمیدانند آنها طعمی به عشقم میدهند

و من دوست دارم

زهراکلمات کلیدی : عشق، درد، کابوس


22
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۳:۱٦ ‎ب.ظ
نظرات ()

این منم و تو

- ما-

دست دست به دست هم

لابلای حسادت نامرمان

و بوی اسپند

که از گرمی عشقمان می آید

...

در بر بگیرم

من از چشمشان گریزانم

این پست نامردمان...

زهراکلمات کلیدی : حسادت، عشق


21
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ
نظرات ()

اسیرت شده ام

ای خفته در خیال من

که هر دم بی اجازه ات

میبوسم دو چشم پر از عشق را

کمی مرا نگاه کن.

اسیرت را به خوابت صدا کن

مرا ز دلتنگیت رها کن...

زهراکلمات کلیدی : اسیر، عشق، بوسه، دلتنگ


20
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٩:۱٥ ‎ب.ظ
نظرات ()

آی عشق من

تو را بی پروا در آغوش میگیرم

آرام باش خوبِ من

کابوسمان تمام شد

به دوردستمان بنگر

آفتاب لبخند میزند به من و تو

آرام باش

خواب سنگینمان تمام شد

تو با من بیدار بمان.

زهراکلمات کلیدی : عشق، آغوش، کابوس، خواب عمیق


19
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٤:۳۳ ‎ب.ظ
نظرات ()

تمام لحظه های نابم

با تو همقصه اند...

با تو چه شیرین میشوم

و بی تو چه تلخ...

زهرا

 

broken Heartکلمات کلیدی : تلخ، شیرین، قصه


18
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱:٢٠ ‎ب.ظ
نظرات ()

باشد

بوسه بارانم نکن

آغوشم نگیر

نگاهم نکن

بگذار برو

فقط آهسته نامم را بگو

بگذار آهنگ صدایت

بماند در من تا ابد

بیرحم نباش

کنار بگذار جلادیت را

از کنار برو

تنها کنارمان باش

عشق تو نخواهم شد باشد

اما بمانکلمات کلیدی : عشق، جلاد، بوسه، آغوش


17
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۳:٤۸ ‎ب.ظ
نظرات ()

باشد برو

رفتنت قبول!

اما شرطم را بگذار و برو!

یک نسخه از آغوشت را برایم بگذار

و برو

برای همیشه!

دورشو.

عشق من دور باش

جایت اینجا نیست

بهشت هم برایت کم است

...

زهراکلمات کلیدی : عشق، آغوش، بهشت، شرط


16
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۸:٢٥ ‎ب.ظ
نظرات ()

گاه به اندازه تمام آدمها خبیث میشوند

آنها که تو عزیزترینشان میدانستی

و تمام درشادیهایت میکردی

اما..

اما امان از درد!

همه را از کنارت میراند!

کاش غم بمیرد زود!کلمات کلیدی : غم، کاش


15
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٥:٢۳ ‎ب.ظ
نظرات ()

میدانی آخر ندانم کاری هایت کار بدستم میدهد؟!

آنگاه که کار انجام شد

دیگر دستان تو نایی ندارد کاری کند بحال من؟

میگویم ندانم کاری هایت را رها کن

دستهایم اینجا خالیست

لمسشان کن...

این کار را تو بهتر میدانی...

 

زهراکلمات کلیدی : ندانم کاری، تو


14
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۳:٢٧ ‎ب.ظ
نظرات ()

دعایم کن

تو بیشتر...

شاید اجل من قبل تو باشد...

تو نیز هجی کن

دوستت دارم را

شاید قبل آنکه تو زهر را بنوشی

به من بنوشانی

حرفی بزن

این روزها سکوت نشانه ِ خوبی نیست

شاید قبل تو من تمام شوم

-تمامم کنی.

 

زهراکلمات کلیدی : دوست داشتن، سکوت، من، زهر


12+1
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٤:۱٠ ‎ب.ظ
نظرات ()

نیستی

دلم تنگ میشود

بیشتر از نبودنهای قبلت...

کاش معجزه ما بیشتر میشد

چه رسانای ضعیفی بود قلبهامان

عشقمان...

کاش بیدار شوی از خواب عمیقت..

نمیدانی من بی تو چه بیابانی ام...

برگرد

زنده بمان...

 

زهراکلمات کلیدی : عشق، خواب عمیق، معجـزه، رسانا


12
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ
نظرات ()

تو یک باره میمیری

و من

ذره ذره آب میشوم عشق من!

و تو هرگز نخواهی فهمید

عشق من هر لحظه تکثیر میشود

و تمام قلب من

در دریای عشقم

تسخیر میشود...

عشق من زنده بمان

بگذار من از تو زندگی بنوشم

حتی نگاهم نکن

تنها زنده بمان!

همین!

 

زهراکلمات کلیدی : عشق، من، زندگی


11
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ
نظرات ()

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه
کافی است . . .

 

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسانباید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

 

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبازیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست . . .


دیگرانکلمات کلیدی : دوست داشتن، زیبایی، دعا


10
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ
نظرات ()

برخیز عشق من

این دروغ نیست

معجزه من و توست...

لمس احساسمان

بگذار حسودان شب و روز غصه نوش کنند!

 

زهراکلمات کلیدی : عشق، معجـزه، حسادت


9
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ
نظرات ()

آه خدای من!

او نفس میکشد...

نه! نه!

من زنده شده ام

من از درخت اعدام رهایی یافتم

عشق من زنده است...

عشق من می خندد

خدا عشق را نمیکشد!

زهراکلمات کلیدی : عشق، نفس، اعدام


8
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ
نظرات ()

باشد

شرطتت قبول!

پشت پرده بمان..

اما بتاب

گرمم کن...

نفس هایم بگذار با بازدمت ادغام شود

پیدا نباش

تنها عشق من باش...

 

زهراکلمات کلیدی : شرط، عشق، نفس


7
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۸:٤٢ ‎ب.ظ
نظرات ()

باش

همین جا

کنارم

میخواهم به بودنهایت ببالم.

بگذار همه

حسادت کنن به عشق مان

 

زهراکلمات کلیدی : عشق، حسادت


6
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٦:٥٧ ‎ب.ظ
نظرات ()

چشمه ای میخواهم

از آرامش

عشق

سکوتی مهربان

...

شانه هایت چشمه ی من!

 

 

زهراکلمات کلیدی : عشق، چشمه


5
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٦:٥۱ ‎ب.ظ
نظرات ()

به آغوشت میکشم

مثل هر شب

و در جغرافیای رویایم گم میشوم

نمیدانم این رویای من

متولد میشود؟

 کلمات کلیدی : آغوش، رویا


4
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٤:٠٠ ‎ب.ظ
نظرات ()

دلمـــ تنگ است

دلم بی تو تنگ است

دلم پر از فریاد مسکوت است ...

دلم بی قرار خنده هایت

دلم در غم گریه هایت

دلم تنگ است

دلم بی تو تنگــــ است

دلم پر از احساس مانده است

پر از عشق غمناک

پر از سخن های ناگفته

دلمـــ تنگ است...

...

...

...

زنده بمان عشقم!!!!

زهرایتکلمات کلیدی : دلتنگ


3
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ٥:٠٤ ‎ب.ظ
نظرات ()

این روز هم با تو آغاز شد

مثل هر صبح،

اندکی تلخ

کار نبودنت هست آخر...

اما هر بار شیرین تر از قبل میشوی

کار من نیست

لبخندهای گاه بگاهت مقصرند...

 

 زهرا

کلمات کلیدی : تلخ، شیرین


2
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ
نظرات ()

کاش میشد تمام این منها

در تو ادغام شود....

کاش میشد تمام این بودنهایم

با بودنهایمان تعویض شود...

کاش میشد تمام افعال صیغه مفرد

با افعال تو جمع شود...

کاش میشد تمام غصه هایم

در خنده های تو حل شود...

 

کاش میشد تمام کاشهایم

با تو هست شود...

 

زهراکلمات کلیدی : کاش، من


1
نویسنده :
 زهرا
تاریخ :
 چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
زمان :
 ۱:٤٢ ‎ق.ظ
نظرات ()

سادگی

یک نگاه ساده

یک لبخند ساده

یک سلام ساده

...

تمام این همه سادگی

شاید شروع یک دوستی ناب

شاید بودن برای همیشه

...

یادت بماند

ساده باش

سادگی عمر زیاد دارد...

 

زهراکلمات کلیدی : ساده، دوست، سلام


 
من دختری از دیار بهترینها و ساده ترینها. اینجا اومدم راحت حرف دلمو بزنم. بدون اینکه کسی بفهمه من کی ام. فقط میتونم بگم از رو سجلم 24 سالمه. اما با خودم حرف بزنی میگی این فسقلی کیه دیگه. کاش همیشه کودک درونمون زنده باشه تا بتونیم شاد زندگی کنیم. دوستان گلم حتما مواظبش باشین. مواظب مامان باباها هم باشید اونا فرشته ترین موجود روی زمین اند. بذارید هویتم اینجا مخفی باشه تا باهاتون راحت باشم. این وبلاگ رو واسه دل خودم ساختم. نه واسه زیاد شدن آمار بازدید کننده ها. اومدین بهم سر زدین حتما حرف دلتونو بهم بگیم... باهامم راحت باشین... من باهاتون راحتم.... واسه حرفام نظر بدین.... حرفایی که از خودمه رو لطفا با رعایت حق و حقوق دل نویسنده خواستین بردارین... خیلی دنیای قشنگیه وبلاگ اگه به احساس آدمی توهین نشه. البته رشته ای که درس خوندم میگن خشونتش خیلی زیاده اما دل تحصیلکرده هاش همش اندازه گنجیشکه. دیدم که میگم عزیزم. منتظرتون هستم. ------ راستی لطفا اگه درخواست تبادل لینک کردین آداب معاشرتو رعایت کنیم بهتره .... ......................................................
 
   
   
   
   
   
   
 
نیم ست هزار نگین دایموند رفع تیره گی ویتین اسکراپ
 
 
تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به تنها نوشتهای یک دختر شاد مي باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ